top of page

BEHEER

Uw organisatie is volop in beweging en uw huisvesting dient hier op te worden afgestemd. Dit is geen eenmalig proces, maar juist een continu proces waar beheer en onderhoud een primaire rol in speelt. Dit zorgt ervoor dat uw huisvesting altijd van toegevoegde waarde blijft voor uw dagelijkse bezigheden: ondernemen. Op praktijkgerichte wijze helpt Bouwkundig specialisten uw beheer en onderhoud vormgeven.

Het beheer en onderhoud van een pand reikt verder dan alleen de technische uitvoer. Misschien heeft u als gebouwbeheerder of manager het doel om de energiekosten te verlagen. Mogelijk dient het klimaat in de verschillende (school)panden te worden verbeterd. Wat uw vraag ook is, Bouwkundig specialisten is u graag van dienst bij het vergroten van uw inzicht in het onderhoud, maar ook de opzet van en de begeleiding bij de uitvoer ervan.

Wij adviseren u bij het organiseren van het beheer en onderhoud van gebouwen. De manier waarop stemmen we nadrukkelijk af met uw langetermijnvisie, waarbij we de praktijk niet uit het oog verliezen. 

Een meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) is één van de manieren waarop u het onderhoud van uw gebouw doelgericht kunt sturen. We waarborgen daarmee een doelmatige en doelgerichte inzet van (financiële) middelen. Wij vertalen uw eisen en wensen in een programma van eisen (PVE) en een onderhoudsbestek op basis waarvan onderhoudspartners worden geselecteerd. Dit doen wij voor alle disciplines: bouwkundig, elektrotechnisch, werktuigbouwkundig en facilitair beheer en onderhoud. We begeleiden u bij de selectie van uw partners, wanneer gewenst.

bottom of page