top of page

METINGEN

Een vooropname of ook wel een nulmeting geheten, is het vastleggen van een uitgangspunt (meting) waaraan latere metingen gerelateerd kunnen worden. Bij een vooropname wordt de staat van een woning/gebouw schriftelijk en visueel vastgelegd. De vooropname gebeurd door een nauwgezette visuele inspectie van de constructieve delen van een gebouw en de zogenaamde risico onderdelen (b.v. tegel- en stucwerk). De waarnemingen van de vooropname of nulmetingen worden vast gelegd in een schriftelijk rapport.

In een aantal situaties kan het noodzakelijk zijn dat de standaard vooropname wordt uitgebreid door het pand(en) in te meten. Met behulp van laser (waterpas apparatuur) worden horizontale en indien nodig verticale metingen verricht. In de gevel worden een aantal meetbouten geplaatst, die worden gemeten vanaf een vast punt buiten het gebouw (b.v. een verder gelegen pand, viaduct o.i.d.). Door deze wijze van meten en vastlegging is eventuele schade later gemakkelijk aantoonbaar.


Indien nodig kunnen er ook scheurmeters worden geplaatst. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over de aanwezige scheurvorming kan eventuele beweging van de scheur worden gevolgd. De scheurwijdtemeter wordt na het aanbrengen fotografisch vastgelegd zodat de aanvangspositie is bepaald.

In bepaalde gevallen is het tijdens de vooropname aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt de horizontale positie van het pand nauwkeurig vastgelegd. Schade door verzakking kan op deze manier later worden aangetoond. Het rapport bevat een schriftelijke vastlegging en een situatietekening van de aangebrachte hoogtebouten.

bottom of page