top of page

MANAGEMENT

De Bouwkundig specialisten kunnen diverse verschillende functies vervullen waardoor zij ingezet kunnen worden om het gehele projectmanagement te verzorgen.

Vanaf initiatieffase tot en met onderhoud van het onderhavige project kunnen zij belangrijke rollen vervullen dan wel taken uitvoeren, zoals:

 • tekenwerk

 • bouwkosten berekenen

 • bestekken schrijven

 • verzorgen vergunningen

 • aanbesteden

 • inmeten

 • directievoering

 • toezicht

 • enzovoorts.

Voordelen voor de opdrachtgever om het gehele projectmanagement bij de Bouwkundig specialisten onder te brengen zijn onder andere:

 • De communicatie tussen verschillende betrokken partijen/specialisten verloopt soepel.

 • De Bouwkundig specialisten hebben eerder samengewerkt, wat het product en de voortvarendheid ten goede komt.

 • De opdrachtgever heeft slechts één aanspreekpunt, de projectleider, hierdoor wordt de opdrachtgever ontlast van mogelijke communicatiestoornissen.

 • Doordat er niet teveel partijen worden ingezet is er meer duidelijkheid, qua verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden.

bottom of page