top of page

VERGUNNINGEN

Wilt u uw fabriek of bedrijfspand uitbreiden of verbouwen? Of een gevelreclame plaatsen? Dan had u voorheen te maken met vergunningen voor bijvoorbeeld bouwen, kappen, milieu, reclame en gebruik. Voortaan vraagt u één omgevingsvergunning aan, via het Omgevingsloket Online. De omgevingsvergunning bestaat sinds 1 oktober 2010 en vervangt een aantal vergunningen en ontheffingen.

Voor de meeste activiteiten op het gebied van (ver)bouw, wonen, monumenten, milieu, natuur en ruimte gelden algemene regels of moet u een melding doen. De Bouwkundig specialisten doen voor u de vergunningscheck. 

De Bouwkundig specialisten vragen de omgevingsvergunning digitaal voor u aan via de website van uw gemeente of rechtstreeks via Omgevingsloket online. De Bouwkundig specialisten identificeren zich met eHerkenning met ten minste betrouwbaarheidsniveau 2.

Als de omgevingsvergunning is aangevraagd via Omgevingsloket online, zal de afhandeling van uw aanvraag digitaal via de berichtenbox verlopen.

Wilt u vooraf weten of het zin heeft om de omgevingsvergunning aan te vragen? Overleg met de Bouwkundig specialisten. Zij zullen de instanties benaderen en de mogelijkheden nader toelichten.

Meestal beslist de gemeente binnen 8 weken na de aanvraag of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt. Het gaat dan om eenvoudige aanvragen. Is de aanvraag moeilijker? Dan beslist de gemeente binnen 6 maanden of u wel of geen omgevingsvergunning krijgt.

bottom of page