top of page

ONTWERP

De Bouwkundig specialisten kennen de markt en de kosten en zullen beoordelen of uw wensen realistisch zijn in relatie tot het budget. Gesprekken hierover monden uit in eerst een globaal – en daarna een definitief programma van eisen. Daarmee gaan de Bouwkundig specialisten aan de slag.

 

Met tekeningen van de gevel, doorsneden, contouren en wellicht een maquette en een 3D-presentatie wordt in de voorlopig ontwerp (VO) fase globaal duidelijk gemaakt hoe het object er uit zal gaan zien. Het VO vermeldt ook de te gebruiken materialen en geeft een globale kostenraming.

Het definitief ontwerp (DO) is geen nieuw ontwerp, maar een uitwerking van het VO waarin alle door u en de Bouwkundig specialisten besproken wijzigingen verwerkt zijn. Hiermee krijgt u dus te zien hoe het object er daadwerkelijk uit gaat zien. Alles heeft nu een definitief karakter. Aan de hand van het DO voeren de Bouwkundig specialisten wettelijk verplichte berekeningen uit over onder meer daglichttoetreding, ventilatie en energieprestatie.

Met het DO in de hand wordt een bouwvergunning bij de gemeente aangevraagd. De Bouwkundig specialisten beschikken over de expertise en ervaring om discussies met de afdeling Bouwtoezicht op efficiënte wijze aan te gaan. Bovendien heeft een aanvraag al snel een streepje voor bij de beoordelaars van Bouwtoezicht en Welstand als de Bouwkundig specialisten het indienen. Ook voor hen is het prettig om met iemand te communiceren die weet waar hij het over heeft.

Bij de bouwvoorbereiding hoort ook het maken van het bestek (de detailtekeningen). Op basis van dit document zullen aannemers hun offerte uitbrengen.

bottom of page