top of page

TOEZICHT

Toezicht speelt een cruciale rol bij de realisatie van huisvestings- en bouwprojecten. Scherp toezicht tijdens alle fases van het bouwproces zorgt ervoor dat het opgeleverde project aan de kwaliteit voldoet zoals overeengekomen. Zo bent u verzekerd van een gebouw van waarde voor de opdrachtgever én de bewoners of gebruikers.

Echte waarde van een huisvestingsproject zit hem niet alleen in het financiële aspect (de investering en exploitatie), maar juist ook in het maatschappelijke en menselijke aspect. Oftewel, de toegevoegde waarde die het gebouw de gebruikers en betrokkenen biedt. De toezichthouders van Bouwkundig specialisten bewaken deze meerwaarde in alle processen die het bouwproject doorloopt. Bovendien beschikken zij over technische kennis en ervaring die noodzakelijk is om te beoordelen of alles volgens wens en afspraak wordt uitgevoerd.

De toezichthouders van Bouwkundig specialisten zorgen voor:

  • Scherpe controles

  • Voortdurende bewaking van de tijdsplanning

  • Adequaat toezicht op de kwaliteit van de uitvoering


Zij vormen de schakel tussen de opdrachtgever, bouwprojectmanager of directievoerder en de bouwpartners.

bottom of page