top of page

RAPPORTEN

Rapporten zijn minstens net zo belangrijk als tekeningen. In de rapporten worden gegevens vastgelegd en verklaart, denk hierbij aan akoestisch onderzoek, onderzoek bodemgesteldheid, ecologisch onderzoek, maar ook het berekenen van een energie prestatie (EP).

Met een conditiemeting wordt de huidige conditie van een gebouw vastgelegd en kan er een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) worden opgesteld. Een MJOP is belangrijk in de eerste plaats voor het in goede conditie houden van het vastgoed en in de tweede plaats als budget planning voor de komende jaren.

De samenwerking tussen de Bouwkundig specialisten en APK gebouw zorgt er voor dat een gedegen periodieke keuring kan worden uitgevoerd waarbij niet alleen het vastgoed maar ook de daarbij behorende zaken als certificeringen, vergunningen, dossiers worden meegenomen. Een goede inventarisatie blijkt geen overbodige luxe na calamiteiten wanneer de verzekeringsmaatschappijen aankloppen en u vraagt naar het voldoen aan de zorgplicht met betrekking tot het vastgoed en de betrokken personen.

Men dient al jaren aan de zorgplicht te voldoen, dit staat ook in de kleine letters van onze verzekeringspolissen, wat veel vastgoed bezitters zich niet realiseren. Het aansprakelijk gesteld worden door de verzekeringsmaatschappij omdat niet aan de zorgplicht is voldaan na een calamiteit is sinds januari 2014 steeds vaker het geval.

bottom of page