top of page

Zelf een kwaliteitsborger aanstellen.Met de komst van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zullen alle bouw- en aannemingsbedrijven, woningcorporaties, ontwikkelaars en andere opdrachtgevers gedurende de bouw hun dossiers op orde moeten hebben. En dat is wellicht makkelijker gezegd dan gedaan. Als initiatiefnemer houdt u liever uw aandacht bij het plannen en uitvoeren van het project. Daarom is het zaak de juiste partij in te schakelen voor de toetsing van uw bouwplannen. Zaan Bouwplantoetsing kan u bijstaan, zodat u zeker bent van de juiste bouwplantoetsing conform de Wkb. Bij elk project, dat is zeker.


Gemeenten hebben met de invoering van de WKB geen toetsende en toezichthoudende rol meer bij bouwprojecten in gevolgklasse 1, zoals nieuwbouw van grondgebonden (eengezins)woningen en bedrijfspanden met maximaal twee bouwlagen. Daarvoor in de plaats komt de onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze gecertificeerde kwaliteitsborger toetst de bouwplannen, maakt of verifieert een risicoanalyse, stelt het borgingsplan vast en voert (indien nodig) tijdens de bouw inspecties uit. Daarbij gebruikt de kwaliteitsborger een goedgekeurd instrument (Kik-Komo) voor de kwaliteitskeuring. Alleen met een verklaring van de kwaliteitsborger mag een initiatiefnemer / eigenaar het bouwwerk in gebruik nemen.


Als aannemer of opdrachtgever moet uzelf een kwaliteitsborger aanstellen. Deze moet onafhankelijk en gecertificeerd zijn. Zonder kwaliteitsborger kunt u voor de gevolgklasse 1 bouwwerken geen bouwmelding doen, en kunt u niet beginnen met bouwen.


Met de komst van de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zullen alle bouwondernemers gedurende de bouw hun dossiers op orde moeten hebben. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Als bouwondernemer houdt u liever uw aandacht bij het plannen en uitvoeren van het project. Daarom is het verstandig om ondersteuning te hebben in het documenteren en bijhouden van uw bouwdossier. Zaan Bouwplantoetsing kan u deze ondersteuning bieden, zodat u zeker bent van een juiste dossieropbouw. Bij elk project, dat is zeker.

21 weergaven0 opmerkingen

Comentários


bottom of page