top of page

Zorgplicht als werkgever

Werknemers worden in Nederland juridisch uitgebreid beschermd. Zij mogen bijvoorbeeld niet zomaar ontslagen worden. Verder heeft de werkgever een zorgplicht. Hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving.


De aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemers is een bijzondere regel in het algemene aansprakelijkheidsrecht. Als een werknemer schade lijdt, hoeft hij alleen maar aannemelijk te maken dat hij die schade heeft geleden door de uitoefening van zijn werkzaamheden. De werkgever is aansprakelijk voor de schade, tenzij hij kan aantonen dat hij aan zijn zorgverplichting heeft voldaan.

De zorgplicht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek. De letterlijke tekst van het zorgplichtartikel luidt: ‘de werkgever is verplicht om lokalen, werktuigen en gereedschappen op een dusdanig wijze in te richten en te onderhouden, alsook zodanige regelingen te treffen als redelijkerwijs nodig is ter voorkoming van ongevallen van werknemers en ter bevordering van de veiligheid binnen het bedrijf.'

Voldoet uw bedrijf aan de zorgplicht? Maak een afspraak voor meer informatie.5 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page